Chi tiết sản phẩm

Phiên bản: 2.0

Hình ảnh

Giới thiệu

Plugin hỗ trợ tạo và lưu các thông tin mà người dùng đã cung cấp trên website. Quản trị viên có thể tạo bộ lọc để lọc các thông tin đó cũng như chỉnh sửa thêm.

Plugin được viết để chạy kèm với Contract form 7. Nên lưu ý cầ cài Plugin này trước để tạo các form liên hệ hoặc nhận bản tin mới nhất.

Tính năng nổi bật

  1. Custom nhanh chóng và dễ dàng.
  2. Lưu tất cả các thông tin mà người dùng liên hệ.
  3. Sử dụng Tool Vuejs để load dữ liệu.
  4. Bộ lọc hiệu quả.

Yêu cầu

  1. PHP >=5.6
  2. Domain.
  3. Hosting

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá
Q. Tải code như thế nào?
A. Bạn vui lòng tạo đơn hàng trên Website, sau đó chọn các phương thức thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, đơn hàng của bạn sẽ được kích hoạt, bạn có thể tải về và xem hướng dẫn để cài đặt ngay.
Q. Chính sách hỗ trợ sau khi mua code như thế nào?
A. Bạn sẽ được hỗ trợ cài đặt, cấu hình cũng như fix lỗi nếu trong quá trình sử dụng, nghiên cứu gặp lỗi.
Q. Muốn phát triển thêm tính năng thì như thế nào?
A. Sau khi mua code thành công bạn sẽ có được thông tin, Email người bán để bạn có thể trao đổi và phát triển thêm nếu muốn.