Chi tiết sản phẩm

Hình ảnh

Giới thiệu

Source code hệ thống thi trực tuyến là một dự án được phát triển trong cơ sở dữ liệu PHP, CodeIgniter và MySQL. Hệ thống thi trực tuyến này cung cấp một nền tảng kiểm tra trực tuyến cho sinh viên của một số trường Cao đẳng hoặc Đại học. Hệ thống thi trực tuyến cung cấp các tính năng hiệu quả để tạo và tiến hành kỳ thi cho học sinh.

Hệ thống thi trực tuyến có giao diện người dùng đơn giản với sự trợ giúp của Bootstrap Framework, AdminLTE Template và các thư viện khác để mang đến cho người dùng cuối trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng.

Hệ thống thi trực tuyến yêu cầu người dùng đăng nhập hợp lệ và đã đăng ký để có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng của hệ thống. Ứng dụng này có 3 vai trò người dùng khác nhau là Quản trị viên, Giảng viên / Khoa và Sinh viên. Mỗi vai trò này có các hạn chế và quyền hạn khác nhau.

Người dùng Quản trị viên có đặc quyền truy cập và quản lý tất cả các tính năng và chức năng quản trị hoặc quản lý. Họ cũng có thể quản lý danh sách người dùng hệ thống. Quản trị viên là người bổ sung thông tin của giảng viên và sinh viên vào hệ thống. Họ cũng là những người có thể tạo quyền truy cập của người dùng cho cả Giảng viên và Sinh viên. Cũng có đặc quyền truy cập Kết quả thi, Thêm câu hỏi cho giảng viên, và xóa tất cả dữ liệu trên cơ sở dữ liệu.

Giảng viên của Khoa chỉ có quyền truy cập hạn chế vào các tính năng và chức năng. Họ có thể thêm câu hỏi cho các lớp học hoặc khóa học mà họ đang xử lý. Giảng viên có đặc quyền tạo hoặc thực hiện một bộ đề thi. Người đó có thể tạo một kỳ thi mới với một số thông tin liên quan như Tên bài thi và Lịch trình. Khoa cũng có thể xem và in kết quả thi cho mỗi bộ đề thi. Họ có quyền truy cập để xem thông tin kết quả của học sinh trong mỗi bộ đề thi.

Người dùng Sinh viên có ít tính năng và chức năng nhất của hệ thống. Mục đích chính của người dùng sinh viên khi truy cập vào hệ thống là thực hiện các bài kiểm tra do khoa hoặc giảng viên của họ tạo ra. Họ chỉ có thể thực hiện bài kiểm tra. Mỗi bộ đề thi có một bộ đếm thời gian do giảng viên ấn định, chỉ cho phép các em kết thúc bài thi vào một khoảng thời gian nhất định. Nếu đồng hồ đếm ngược hoặc hết giờ mà học sinh vẫn chưa hoàn thành bài thi, hệ thống sẽ tự động gửi đáp án đã hoàn thành của học sinh.

Tính năng nổi bật

Trang tổng quan

 • Hiển thị tóm tắt của danh sách.

Quản lý vai trò

 • Thêm vai trò mới
 • Liệt kê tất cả các vai trò
 • Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết vai trò
 • Xóa hàng loạt vai trò.

Quản lý lớp học

 • Thêm lớp mới
 • Liệt kê tất cả các lớp
 • Chỉnh sửa / Cập nhật chi tiết lớp học
 • Xóa hàng loạt lớp
 • In

Quản lý khóa học

 • Thêm nhiều khóa học mới
 • Liệt kê tất cả các khóa học
 • Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết Khóa học
 • Xóa hàng loạt khóa học

Quản lý giảng viên

 • Thêm giảng viên mới
 • Liệt kê tất cả giảng viên
 • Chỉnh sửa / Cập nhật thông tin chi tiết về giảng viên
 • Xóa hàng loạt giảng viên
 • Tạo thông tin đăng nhập hệ thống giảng viên

Quản lý sinh viên

 • Thêm sinh viên mới
 • Liệt kê tất cả học sinh
 • Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết Sinh viên
 • Xóa hàng loạt học sinh
 • Tạo thông tin đăng nhập hệ thống sinh viên

Quản lý quan hệ

 • Đặt nhiều lớp cho giảng viên
 • Đặt nhiều phòng ban cho lớp học

Quản lý câu hỏi

 • Thêm câu hỏi mới
 • Liệt kê tất cả các câu hỏi
 • Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết Câu hỏi
 • Xóa câu hỏi
 • Xem chi tiết câu hỏi
 • Thêm tệp cho mỗi câu hỏi
 • Thêm tùy chọn tệp cho mỗi câu hỏi

Báo cáo

 • Liệt kê tất cả các bài kiểm tra
 • Xem kết quả thi
 • In hoặc Tải xuống Kết quả Kỳ thi

Quản lý người dùng

 • Liệt kê tất cả người dùng
 • Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết Người dùng
 • Xóa người dùng

Cập nhật chi tiết tài khoản / thông tin đăng nhập
Xóa tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu (ngoại trừ người dùng quản trị)
Đăng nhập và Đăng xuất

Yêu cầu

Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chẳng hạn như XAMPP.
Tải xuống tệp zip mã nguồn được cung cấp.

Hướng dẫn

1. Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào như XAMPP, WAMP, v.v.
2. Tải xuống mã nguồn trong trang web này
3. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
4. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
5. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
6. Truy cập Phpmyadmin
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên nó là data.
8. Nhập tệp SQL đính kèm. Tên tệp là data.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
9. Kiểm tra Hệ thống quản lý tác vụ trong trình duyệt. http://localhost/tên_thư_mục

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá