Chi tiết sản phẩm

Hình ảnh

Giới thiệu

Source code hệ thống tạo khóa học online là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển bằng PHP và Cơ sở dữ liệu MySQL. Mục đích chính của ứng dụng web này là cung cấp một nền tảng trực tuyến hoặc ảo cho một lớp học. Ứng dụng này cho phép cả lớp thảo luận một chủ đề về chủ đề của họ và giáo viên có thể phân phát một bài tập tệp đính kèm cho học sinh.

Source code hệ thống tạo khóa học online có giao diện người dùng đơn giản và dễ chịu cùng các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng mang đến cho người dùng cuối trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng ứng dụng web

Source code hệ thống tạo khóa học online có thể truy cập được cho bất kỳ ai. Yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản của họ bằng cách điền vào tất cả các trường bắt buộc trên mẫu đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể truy cập các tính năng và chức năng bằng cách đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đăng nhập hệ thống của họ.

Người dùng cũng có thể cập nhật chi tiết tài khoản của họ như tiểu sử và ảnh hồ sơ của họ trên ứng dụng. Người dùng có thể tạo một lớp mới hoặc tham gia vào một lớp. Người dùng tạo lớp học sẽ đóng vai trò là giáo viên của lớp học. Những người dùng khác có nhu cầu hoặc muốn tham gia lớp học sẽ được yêu cầu nhập mã lớp học để tham gia lớp học. Trên trang lớp học, người dùng có thể đăng một số chủ đề để thảo luận và tất cả các bài đăng trong lớp học được liệt kê trên nguồn cấp dữ liệu thảo luận nơi các thành viên khác trong lớp có thể xem bài đăng và viết nhận xét cho bài đăng.

Giáo viên cũng có thể đăng một bài tập lên lớp trên tab Bài tập. Tại đây, giáo viên có thể tải lên tệp đính kèm cho bài tập của học sinh. Ứng dụng này cũng có tính năng thông báo thông báo cho các thành viên trong lớp mỗi khi một trong số họ đăng một chủ đề hoặc nhận xét về một bài đăng.

Tính năng nổi bật

Đăng nhập
Đăng ký

Trang chủ

 • Liệt kê tất cả các lớp đã tạo.
 • Xóa / Xóa các lớp đã tạo
 • Liệt kê tất cả các lớp đã tham gia.


Quản lý lớp học

 • Tạo lớp học mới
 • Tham gia một lớp học
 • Thông báo


Trang lớp học

 • Hiển thị chi tiết lớp học
 • Thêm bài mới
 • Thêm bài tập mới
 • Liệt kê tất cả các bài đăng
 • Liệt kê tất cả các bài tập
 • Tải lên tệp đính kèm khi đăng bài tập
 • Phần bình luận cho mỗi bài đăng
 • Chỉnh sửa bài
 • Xóa bài đăng
 • Xóa nhận xét


Trang hồ sơ

 • Cập nhật chi tiết hồ sơ
 • Đăng xuất

Yêu cầu

Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chẳng hạn như XAMPP.
Tải xuống tệp zip mã nguồn được cung cấp.

Hướng dẫn

 1. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
 2. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
 3. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
 4. Truy cập PHPMyAdmin trong trình duyệt. tức là http://localhost/phpmyadmin
 5. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên file_manager hoặc bất kỳ tên nào bạn muốn.
 6. Đổi tên tệp .env.example thành .env.
 7. Cấu hình các biến tệp .env cho kết nối cơ sở dữ liệu.
 8. Mở CMD và cd đến thư mục chứa code. Ví dụ: C:\>cd c:\xampp\htdocs\ten_thu_muc_chua_code
 9. Thực hiện lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

php artisan key:generate
php artisan migrate --seed
php artisan serve
Do not close the terminal

Truy cập trình duyệt để kiểm tra thành quả!

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá