Chi tiết sản phẩm

Phiên bản: Quản lý tòa nhà
Đã bán: 2

Hình ảnh

Giới thiệu

Hệ thống quản lý tòa nhà là một dự án được phát triển dựa trên PHP sử dụng CodeIgniter Framework và MySQL Database. Hệ thống quản lý tòa nhà này cung cấp nền tảng quản lý và nhật ký chấm công trực tuyến cho một công ty nào đó. Điều này cũng có thể giúp công ty dễ dàng lưu trữ, truy xuất và quản lý việc chấm công của nhân viên 1 cách dễ dàng. Dự án có giao diện người dùng dễ chịu với sự trợ giúp của Bootstrap Framework và SB-Admin2 Template để mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng ứng dụng trên web. Nó cũng bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng.

Hệ thống quản lý tòa nhà có thể được truy cập bằng 2 loại vai trò người dùng khác nhau. Vai trò người dùng là người dùng Quản trị viên và Nhân viên. Cả hai vai trò người dùng phải đăng nhập vào hệ thống để có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng của hệ thống.

Vai trò Quản trị viên có đặc quyền truy cập và quản lý tất cả các dữ liệu quan trọng trong hệ thống. Họ là những người chịu trách nhiệm quản lý danh sách Phòng ban, Ca làm việc, Vị trí, Nhân viên. Có thể tạo tài khoản hệ thống cho nhân viên. Tạo một báo cáo.

Vai trò Nhân viên chỉ có các quyền hạn chế đối với các tính năng và chức năng của hệ thống. Nhân viên chỉ có thể Time In / Time Out một lần mỗi ngày. Phía nhân viên cũng có thể xem thông tin và hình ảnh hồ sơ của họ. Có thể liệt kê tất cả lịch sử ra vào. Trang lịch sử chấm công liệt kê các hồ sơ ra vào của nhân viên đã đăng nhập dựa trên phạm vi ngày đã chọn của người dùng hoặc nhân viên đó.

Tính năng nổi bật

Đăng nhập
Trang hồ sơ
Hồ sơ điểm danh ngày tháng thông minh
Đăng xuất

Trang chủ
Hiển thị tóm tắt.

Quản lý bộ phận
Thêm bộ phận mới
Liệt kê tất cả các phòng ban
Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết Phòng ban
Xóa bộ phận

Quản lý ca làm việc
Thêm ca làm việc mới
Liệt kê tất cả các ca làm việc
Cập nhật chi tiết ca làm việc
Xóa ca làm việc

Quản lý vị trí
Thêm vị trí mới
Liệt kê tất cả các vị trí
Cập nhật chi tiết vị trí
Xóa vị trí

Quản lý nhân sự
Thêm nhân viên mới
Liệt kê tất cả nhân viên
Cập nhật chi tiết nhân viên và hình ảnh
Xóa nhân viên

Quản lý người dùng / tài khoản
Tạo tài khoản cho nhân viên
Liệt kê tất cả tài khoản của nhân viên
Cập nhật mật khẩu tài khoản của nhân viên
Xóa tài khoản của nhân viên

Báo cáo
Tạo Báo cáo chấm công có thể in theo ngày tháng.

Đăng nhập và Đăng xuất

Yêu cầu

Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chẳng hạn như XAMPP.
Tải xuống tệp zip mã nguồn được cung cấp.

Hướng dẫn

1. Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào như XAMPP, WAMP, v.v.
2. Tải xuống mã nguồn trong trang web này
3. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
4. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
5. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
6. Truy cập Phpmyadmin
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên nó là data.
8. Nhập tệp SQL đính kèm. Tên tệp là data.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
9. Kiểm tra Hệ thống quản lý tác vụ trong trình duyệt. http://localhost/tên_thư_mục

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá