Chi tiết sản phẩm

Hình ảnh

Giới thiệu

Source code hệ thống quản lý thông tin người ra vào căn hộ bằng PHP là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển bằng PHP và Cơ sở dữ liệu MySQL. Dự án này cung cấp một nền tảng tự động để lưu trữ hồ sơ nhật ký của những người ghé thăm Tòa nhà chung cư.

Ứng dụng này ghi lại các chi tiết và thông tin liên quan về các du khách khi đến thăm một căn hộ vì bất kỳ lý do gì. Nó có giao diện dễ sử dụng của mẫu AdminLTE. Nó cũng bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng hệ thống.

Source code hệ thống quản lý thông tin người ra vào căn hộ bằng PHP này chỉ ban quản lý tòa nhà căn hộ mới có thể truy cập được. Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập bằng thông tin xác thực người dùng đã đăng ký để có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng của dự án. Ứng dụng này bao gồm các tính năng:

  • Quản lý danh sách căn hộ.
  • Biểu mẫu ghi nhật ký khách thăm.
  • Biểu mẫu trả phòng.
  • Danh sách Khách truy cập.

Nó cũng tạo ra các báo cáo hồ sơ khách hàng có thể in được. Quản lý Căn hộ được phát triển với các hoạt động CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa). Nhật ký của khách truy cập chứa thông tin cơ bản của khách như tên và thông tin liên hệ của họ. Nó cũng lưu trữ ngày và thời gian của mục nhập nhật ký kính hiển thị.

 

Tính năng nổi bật

Trang tổng quan
Hiển thị tóm tắt

Quản lý căn hộ
Thêm căn hộ mới
Liệt kê tất cả các căn hộ
Chỉnh sửa / Cập nhật Chi tiết Căn hộ
Xóa căn hộ.

Thêm mục nhập nhật ký khách truy cập mới
Liệt kê tất cả khách truy cập hiện tại
Khách truy cập thanh toán
Liệt kê tất cả hồ sơ khách truy cập
Bản ghi tìm kiếm
Tạo báo cáo theo ngày có thể in được
Cập nhật thông tin tài khoản
Cập nhật mật khẩu
Quên mật khẩu
Khôi phục mật khẩu
Đăng nhập và Đăng xuất
Mã nguồn chỉ được phát triển cho mục đích giáo dục. Bạn có thể tải xuống mã nguồn miễn phí và sửa đổi nó theo cách bạn muốn.

Yêu cầu

Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chẳng hạn như XAMPP.
Tải xuống tệp zip mã nguồn được cung cấp.

Hướng dẫn

1. Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào như XAMPP, WAMP, v.v.
2. Tải xuống mã nguồn trong trang web này
3. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
4. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
5. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
6. Truy cập Phpmyadmin
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên nó là database.
8. Nhập tệp SQL đính kèm. Tên tệp là database.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
9. Kiểm tra Hệ thống quản lý tác vụ trong trình duyệt. http://localhost/tên_thư_mục

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá