Chi tiết sản phẩm

Đã bán: 1

Hình ảnh

Giới thiệu

Hệ thống quản lý tác vụ đơn giản trong PHP Với MySQLi là một hệ thống web đơn giản được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP.

Dự án này chứa một tập lệnh mã hóa nâng cao hiển thị đầy đủ chức năng hoạt động của hệ thống. Hệ thống chứa nhiều chức năng sử dụng theo mục đích của nó. Hệ thống quản lý tác vụ đơn giản này là một dự án có thể giúp sinh viên tham gia các khóa học liên quan đến CNTT. Đây là một hệ thống đơn giản có xu hướng giúp người mới bắt đầu sự nghiệp lập trình php.

Hệ thống quản lý tác vụ đơn giản trong PHP với MySQLi này cung cấp tài liệu tham khảo học tập để giúp người mới bắt đầu học cách sử dụng lập trình PHP.

Hệ thống quản lý tác vụ đơn giản trong PHP với mã nguồn miễn phí MySQLi được tải xuống miễn phí, chỉ cần đọc nội dung bên dưới để biết thêm thông tin. Ứng dụng này chỉ dành cho mục đích giáo dục.

Hệ thống quản lý tác vụ đơn giản trong PHP với MySQLi được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Đây là một loại ứng dụng thân thiện với người dùng có thể dễ dàng sửa đổi để sử dụng trong các dự án làm việc của bạn.

Hệ thống chứa một chức năng có thể cho phép người dùng tạo tiêu đề dự án. Ứng dụng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi thông tin đăng nhập của người dùng, bạn cần nhập đúng tên người dùng và mật khẩu để truy cập đầy đủ tính năng của hệ thống. Người dùng có thể làm nhiều việc trong hệ thống, họ có thể thêm dự án mới, thêm danh sách nhiệm vụ, tìm kiếm dự án. Bạn có thể tạo dự án đang hoạt động của mình bằng cách vào thêm dự án và nhập trường bắt buộc. Mỗi dự án có một danh sách nhiệm vụ, bạn có thể chỉ định một nhiệm vụ và thay đổi trạng thái của nó dựa trên tiến trình dự án của bạn.

Thông tin Đăng nhập Người dùng
Tên người dùng: admin
Mật khẩu: admin

Đó là tất cả, Hệ thống Quản lý Tác vụ Đơn giản trong PHP Với MySQLi được tạo ra với đầy đủ chức năng bằng ngôn ngữ PHP. Tôi hy vọng rằng dự án này có thể giúp bạn những gì bạn đang tìm kiếm.

Yêu cầu

XAMPP, WAMP, v.v. Hoặc Hosting + Domain

Hướng dẫn

1. Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào như XAMPP, WAMP, v.v.
2. Tải xuống mã nguồn trong trang web này
3. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
4. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
5. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
6. Truy cập Phpmyadmin
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên nó là tasker.
8. Nhập tệp SQL đính kèm. Tên tệp là tasker.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
9. Kiểm tra Hệ thống quản lý tác vụ trong trình duyệt. http://localhost/tên_thư_mục

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá