Chi tiết sản phẩm

Hình ảnh

Giới thiệu

Hệ thống quản lý nhà thuốc online là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển bằng PHP, CodeIgniter Framework và MySQL Database. Dự án này chủ yếu được phát triển để cung cấp cho doanh nghiệp dược một nền tảng trực tuyến để quản lý các giao dịch bán hàng và hàng tồn kho hàng ngày của họ.

Nó có thể giúp họ dễ dàng lưu trữ, truy xuất và quản lý dữ liệu hoặc hồ sơ về doanh nghiệp của họ. Có giao diện người dùng đơn giản và dễ chịu với sự trợ giúp của Bootstrap Framework để cung cấp cho người dùng cuối trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng ứng dụng. Hệ thống quản lý nhà thuốc online cũng bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng

Hệ thống quản lý hàng tồn kho và bán thuốc này có hai mặt của giao diện người dùng là:

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
Trang web dành cho nhân viên.

Bảng điều khiển quản trị là một phía của hệ thống mà chỉ quản lý mới có thể truy cập được. Trang web này yêu cầu thông tin đăng nhập hợp lệ của người dùng để có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng nói trên.

Người dùng quản trị có đặc quyền quản lý và truy cập tất cả dữ liệu của hệ thống. Người dùng quản trị có thể quản lý danh sách Thuốc, Tên thuốc chung, Nhà cung cấp, Mua hàng, Thanh toán cho Nhà cung cấp và Giao dịch Bán hàng. Quản trị viên cũng có quyền ghi lại một giao dịch bán hàng. Phần mềm cũng tạo báo cáo lỗ lãi có thể in được cho tất cả và từng loại dược phẩm hoặc sản phẩm thuốc.

Người dùng Nhân viên là một phía của hệ thống mà Nhân viên thu ngân có thể truy cập được. Trang web này chỉ được phép lưu trữ các giao dịch mua bán hàng ngày của khách hàng. Trang web này cũng yêu cầu thông tin người dùng hợp lệ của nhân viên để có quyền truy cập.

Tính năng nổi bật

Trang tổng quan

 • Hiển thị tóm tắt và hình ảnh.


Quản lý loại thuốc

 • Thêm loại thuốc mới
 • Liệt kê tất cả các loại thuốc
 • Xóa loại thuốc


Quản lý tên chung thuốc

 • Thêm tên thuốc mới.
 • Liệt kê tất cả các tên thuốc.
 • Xóa tên thuốc.


Quản lý tên thuốc

 • Thêm tên thuốc mới
 • Liệt kê tất cả các tên thuốc
 • Xóa tên thuốc


Quản lý nhà cung cấp thuốc

 • Thêm nhà cung cấp thuốc mới
 • Liệt kê tất cả các nhà cung cấp thuốc
 • Xóa nhà cung cấp thuốc


Quản lý hàng tồn kho

 • Danh sách hàng tồn kho / thuốc
 • Thêm thông tin mua thuốc mới
 • Liệt kê tất cả thông tin mua thuốc
 • Chỉnh sửa thông tin mua thuốc
 • Xóa thông tin mua thuốc
 • Liệt kê tất cả mua hàng
 • Thanh toán cho nhà cung cấp
 • Giao dịch bán hàng


Báo cáo kế toán

 • Tạo báo cáo lỗ lãi có thể in
 • Tạo báo cáo lỗ lãi có thể in trên mỗi loại thuốc


Quản lý thành viên

 • Thêm thành viên mới
 • Liệt kê tất cả các thành viên
 • Chỉnh sửa chi tiết thành viên
 • Xóa chi tiết thành viên

Đăng nhập và Đăng xuất

Yêu cầu

Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chẳng hạn như XAMPP.
Tải xuống tệp zip mã nguồn được cung cấp.

Hướng dẫn

1. Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào như XAMPP, WAMP, v.v.
2. Tải xuống mã nguồn trong trang web này
3. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
4. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
5. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
6. Truy cập Phpmyadmin
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên nó là data.
8. Nhập tệp SQL đính kèm. Tên tệp là data.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
9. Kiểm tra Hệ thống quản lý tác vụ trong trình duyệt. http://localhost/tên_thư_mục

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá