Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu

Source code hệ thống phần mềm quản lý file bằng PHP là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển bằng PHP, Laravel Framework và MySQL Database. Phần mềm quản lý file cung cấp một nền tảng trực tuyến để người dùng quản lý và lưu trữ các tệp hoặc tài liệu quan trọng của họ. Tại đây, người dùng có thể tải lên, tải xuống và sắp xếp thư mục tài liệu và tệp của mình. Nó có giao diện người dùng với sự trợ giúp của Bootstrap Framework và AdminLTE Template. Bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất có thể khi sử dụng.

Hệ thống quản lý tệp này có thể được truy cập bởi bất kỳ ai đã đăng ký thành công vào hệ thống. Người dùng mới có thể tạo tài khoản của họ chỉ bằng cách điền vào tất cả các trường bắt buộc trên mẫu đăng ký.

Nó cho phép người dùng tạo nhiều thư mục với các Thao tác CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa). Người dùng có thể tải lên bất kỳ tệp hoặc tài liệu nào trong mỗi thư mục được tạo. Họ có thể cập nhật mật khẩu của mình trên hệ thống. Người quản trị hệ thống có đặc quyền truy cập và quản lý danh sách người dùng và vai trò người dùng của hệ thống.

 

Tính năng nổi bật

Đăng nhập và Đăng ký
Người dùng mới có thể dễ dàng tạo tài khoản của mình trên hệ thống. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể chỉ cần đăng nhập vào thông tin đăng nhập hệ thống của mình và có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng của hệ thống.

Quản lý thư mục
Người dùng có thể tạo các thư mục hoặc thư mục của riêng mình. Người dùng chỉ có thể liệt kê các thư mục đã tạo của mình. Tính năng hệ thống này cho phép người dùng Thêm Thư mục Mới, Chỉnh sửa Thư mục, Xóa Thư mục và Xóa một Thư mục Hàng loạt.

Tính năng này cũng chứa danh sách thùng rác có nghĩa là tất cả các thư mục đã xóa sẽ được phục vụ như một kho lưu trữ và sẽ được liệt kê trên Danh sách Thư mục Thùng rác. Người dùng cũng có thể xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục thư mục.

Quản lý tệp
Người dùng có thể tải các tài liệu hoặc tệp quan trọng của họ lên hệ thống. Nó cho phép người dùng tải các tệp vào một thư mục cụ thể mà người dùng đã tạo. Người dùng cũng có thể tải xuống, xóa và xóa hàng loạt trên tính năng này. Nó cũng có một danh sách danh sách các tệp rác nơi họ có thể xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục lại danh sách.

Đổi mật khẩu
Quản lý vai trò (Phía quản trị viên)
Quản lý người dùng (Phía quản trị viên)
Đăng xuất

Yêu cầu

Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chẳng hạn như XAMPP.
Tải xuống tệp zip mã nguồn được cung cấp.

Hướng dẫn

1. Tải xuống và cài đặt bất kỳ máy chủ web cục bộ nào như XAMPP, WAMP, v.v.
2. Tải xuống mã nguồn trong trang web này
3. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
4. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
5. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
6. Truy cập Phpmyadmin
7. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên nó là data.
8. Nhập tệp SQL đính kèm. Tên tệp là data.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
9. Kiểm tra Hệ thống quản lý tác vụ trong trình duyệt. http://localhost/tên_thư_mục

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá