Chi tiết sản phẩm

Phiên bản: 2.0
Hỗ trợ 24/24: Yes

Hình ảnh

Giới thiệu

Plugin thêm xóa sửa bàì viết thông qua Google Sheet kết hợp API sẽ giúp bạn giảm bớt thời gian ngồi viết nội dung và chỉnh sửa từng bài. Thay vào đó bạn có thể chỉnh sửa nội dung trên 1 file google sheet duy nhất. Sau khi chỉnh sửa nội dung thành công bạn có thể nhấn vào thêm mới hoặc cập nhật và xóa bài.

Plugin thêm xóa sửa bàì viết thông qua Google Sheet vô cùng tiện lợi cho bạn nào đang muốn xây dựng 1 nền tảng cộng tác viên về nội dung.

Tính năng nổi bật

  1. Cập nhật nhanh chóng.
  2. Thời gian phản hồi nhanh.
  3. Cập nhật nội dung chính xác.
  4. Xóa hoàn toàn dữ liệu và hình ảnh đính kèm.
  5. Cập nhật nội dung dự vào tiêu đề bài viết.
  6. Nội dung bài không bị trùng lặp.

 

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá