Chi tiết sản phẩm

Phiên bản: 2.0
Hỗ trợ 24/24: Yes

Hình ảnh

Giới thiệu

Plugin hiển thị quảng cáo khi nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên website dùng để chạy những trang có nội dung như phim, video. Dùng Cookie để kiểm soát lược nhấn vào và hiển thị quảng cáo nên sẽ tránh được trường hợp khách hàng nhấn 2 3 lần cho 1 quảng cáo.

Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng. Bạn hoàn toàn có thể làm cho mình 1 trang để chạy những quảng cáo kiếm tiền thu động.

Thẻ sản phẩm

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá