GIỚI THIỆU:

Plugin này được đặt tên là “Plugin đăng nhập bằng mạng xã hội viết bằng CodeIgniter”. Nó giúp bạn tích hợp đăng nhập xã hội vào Trang web CodeIgniter/Bảng quản trị của bạn hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn sử dụng.

Plugin này khác biệt vì nó sử dụng các thư viện tùy chỉnh khác nhau cho 4 thông tin đăng nhập xã hội hàng đầu, Đăng nhập Facebook, Đăng nhập Twitter, Đăng nhập LinkedIn, Đăng nhập Google. Nó sử dụng CodeIgniter 3 để bạn có thể dễ dàng tích hợp nó với các phiên bản CodeIgniter mới nhất.

Dưới đây là các tính năng của tập lệnh này:

    Dễ dàng cài đặt

    • Đăng nhập xã hội với Facebook, Twitter, LinkedIn, Google
    • Thư viện tùy chỉnh để sửa đổi theo nhu cầu của người dùng
    • JSON Dữ liệu thô để sử dụng cho các hoạt động tiếp theo

Có 4 tệp chính và các tệp Facebook, google, Twitter và linkedIn Library.

Các tệp chính mà bạn cần quan tâm:

./application/core/My_Controller.php

./application/controller/Login.php

./application/controller/Logout.php

./application/view/login.php

./application/view/dashboard.php

Vị trí tệp thư viện là: ./application/libraries

Tạo ứng dụng cho Facebook, Google, Twitter, LinkedIn.

Thêm thông tin đăng nhập API cho


Facebook: trong ./application/core/My_Controller.php

Google: trong ./application/libraries/Google.php

Twitter: trong ./application/libraries/Twitter.php

LinkedIn: trong ./application/libraries/Linkedinlib.php

Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá
{{ file.name }}
Chi tiết sản phẩm
Phiên bản 2.0
Danh mục Php mysql
Tệp tin hướng dẫn PHP Files, CSS Files, JS Files
Trình duyệt tương thích IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge
Bình luận 0
Tải về 1