Chi tiết sản phẩm

Đã bán: 3

Hình ảnh

Giới thiệu

Ứng dụng Trình phát nhạc đơn giản này chứa CRUD hoặc tính năng Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa cho phép người dùng tải lên nhạc hoặc âm thanh mong muốn của họ. Ứng dụng không yêu cầu bất kỳ thông tin đăng nhập nào của người dùng. Khi tải lên âm thanh hoặc nhạc, hệ thống yêu cầu người dùng nhập tiêu đề, mô tả, tệp âm thanh và tệp hình ảnh.

Những dữ liệu này sẽ được hiển thị khi phát âm thanh trên đầu phát. Nói về trình phát âm thanh, ứng dụng có các điều khiển tùy chỉnh riêng để kiểm soát tệp âm thanh. Người dùng có thể phát, tạm dừng và dừng âm thanh bằng các nút được cung cấp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều hướng đến bản nhạc tiếp theo hoặc trước đó được liệt kê bằng cách sử dụng các nút tùy chỉnh.

Tại đây, người dùng có thể sử dụng các thanh trượt của trình phát để phát âm thanh hiện tại và âm lượng.

Tính năng nổi bật

Trang công khai
Thêm nhạc mới.
Tải lên tệp nhạc.
Tải lên tệp hình ảnh âm nhạc.
Liệt kê tất cả các tệp nhạc hoặc âm thanh.
Cập nhật dữ liệu âm thanh hoặc nhạc.
Xóa dữ liệu âm thanh hoặc nhạc.

Hiển thị dữ liệu âm thanh hiện tại.
Tiêu đề.
Mô tả.
Khoảng thời gian.

Điều khiển trình phát tùy chỉnh.
Nút phát.
Nút tạm dừng.
Nút quay lại.
Nút tiếp theo.
Thanh trượt thời lượng âm thanh.
Thanh trượt âm lượng.
Hiển thị thời lượng bản nhạc.

Hướng dẫn

  1. Mở bảng điều khiển XAMPP/WAMP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
  2. Giải nén tệp zip.
  3. Nếu bạn đang sử dụng XAMPP, hãy sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán nó vào thư mục "htdocs" của XAMPP. Và Nếu bạn đang sử dụng WAMP, hãy dán nó vào thư mục "www".
  4. Truy cập PHPMyAdmin trong trình duyệt. tức là http://localhost/phpmyadmin
  5. Tạo cơ sở dữ liệu mới đặt tên mp_db.
  6. Nhập tệp SQL được cung cấp. Tệp được gọi là mp_db.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá