Chi tiết sản phẩm

Đã bán: 34
Bình luận: 4

Hình ảnh

Giới thiệu

Hệ thống quản lý kho hàng là một dự án ứng dụng dựa trên web được phát triển trong cơ sở dữ liệu PHP, CodeIgniter và MySQL. Mục tiêu chính của dự án này là cung cấp ứng dụng trực tuyến và tự động cho doanh nghiệp để quản lý sản phẩm hoặc hàng hóa của họ. Quản lý dự án này có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng lưu trữ, quản lý, giám sát và truy xuất hồ sơ kho của họ. Hệ thống có giao diện người dùng dễ sử dụng với sự trợ giúp của Bootstrap Framework. Nó cũng bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng hệ thống.

Hệ thống quản lý kho có thể được truy cập bởi 3 vai trò người dùng khác nhau. Các vai trò của người dùng hệ thống là Quản trị viên, Nhà cung cấp và Khách hàng. Mỗi vai trò có các quyền hạn chế khác nhau. Người dùng được yêu cầu đăng nhập bằng thông tin xác thực người dùng hợp lệ của họ để có quyền truy cập vào các tính năng và chức năng của hệ thống theo vai trò của họ.

Vai trò Quản trị viên có đặc quyền truy cập và quản lý tất cả các tính năng và chức năng của hệ thống. Admin Users là người có trách nhiệm quản lý danh sách trên hệ thống. Họ là những người duy nhất có thể thêm dữ liệu vào hệ thống.

Tính năng nổi bật

Quản lý
Trang chủ
Hiển thị tóm tắt
Danh sách hàng hóa tồn kho/Thông báo
Quản lý nhà cung ứng
Thêm nhà cung cấp mới
Liệt kê tất cả các nhà cung cấp
Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin chi tiết về nhà cung cấp
Xóa nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp
Thêm nhà cung cấp mới
Liệt kê tất cả các nhà cung cấp
Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin chi tiết về nhà cung cấp
Xóa nhà cung cấp.

Quản lý khách hàng
Thêm khách hàng mới
Liệt kê tất cả khách hàng
Chỉnh sửa/Cập nhật chi tiết khách hàng
Xóa khách hàng

Quản lý nhà cung cấp
Thêm nhà cung cấp mới
Liệt kê tất cả các nhà cung cấp
Chỉnh sửa/Cập nhật thông tin chi tiết về nhà cung cấp
Xóa nhà cung cấp.

Quản lý người dùng
Thêm người dùng mới
Liệt kê tất cả người dùng
Chỉnh sửa chi tiết người dùng
Xóa chi tiết người dùng.

Quản lý kho hàng
Thêm hàng mới.
Liệt kê tất cả hàng tồn kho hoặc hàng hóa
Chỉnh sửa hàng tồn kho hoặc xem chi tiết.
Xóa hàng hoặc xem chi tiết.

Quản lý giao dịch
Thêm hàng hóa mới đến
Liệt kê tất cả hồ sơ hàng hóa đến
Thêm hàng hóa đi mới
Liệt kê tất cả hồ sơ hàng hóa xuất đi
Liệt kê tất cả hồ sơ điều chỉnh hàng hóa.

Báo cáo
Tạo báo cáo hàng hóa đến có thể in được
Tạo báo cáo hàng hóa xuất đi có thể in được
Tạo báo cáo điều chỉnh hàng hóa có thể in
Xuất danh sách hàng hóa đến dưới dạng PDF
Xuất danh sách hàng hóa đi dưới dạng PDF
Danh sách điều chỉnh hàng hóa xuất khẩu dưới dạng PDF
Cập nhật thông tin hệ thống
Cập nhật mật khẩu
Đăng nhập và đăng xuất

Hướng dẫn

  1. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
  2. Giải nén tệp zip mã nguồn đã tải xuống.
  3. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
  4. Truy cập PHPMyAdmin trong trình duyệt. tức là http://localhost/phpmyadmin
  5. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên ql_kho_hang.
  6. Nhập tệp SQL được cung cấp. Tệp được gọi là ql_kho_hang.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.

dan-nguyen 5 months ago

chạy lỗi vậy là sao ta Not Found

The requested URL /ci_wms/login was not found on this server.

Timcode 5 months ago

Bạn có thể thử lại bằng 1 trong các cách sau:
1. Phân quyền lại toàn bộ thu mục thành 775
2. Kiểm tra kết nối data

51truong-manh-quang 11 months ago

làm sao để dowload được code vậy

Timcode 9 months ago

Nếu code miễn phí bạn có thể tải về ngay sau khi đăng nhập thành công. Xin cảm ơn!
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá