Chi tiết sản phẩm

Đã bán: 6

Hình ảnh

Giới thiệu

Đây là một ứng dụng dựa trên web đơn giản cung cấp một nền tảng trực tuyến để quản lý hóa đơn của khách hàng dành cho các công ty. Ứng dụng này chỉ được phát triển cho mục đích giáo dục và có một quy trình khác có thể giúp các lập trình viên mới và người mới sử dụng ngôn ngữ PHP nâng cao và mở rộng khả năng lập trình của họ. Ứng dụng này có giao diện người dùng dễ sửa dụng và các chức năng thân thiện với người dùng.

Hệ thống quản lý khách hàng đơn giản này có 2 module là module quản trị và module khách hàng. Module quản trị là một bên của hệ thống, nơi ban giám đốc công ty quản lý danh sách và thông tin quan trọng trong hệ thống, chẳng hạn như danh sách khách hàng. Người dùng quản trị cũng chịu trách nhiệm quản lý danh sách các dịch vụ mà công ty cung cấp. Module khách hàng là một bên của hệ thống, nơi khách hàng có thể quản lý hóa đơn của họ cho công ty, họ chỉ có thể xem và in hóa đơn cá nhân của các dịch vụ của công ty.

 

Tính năng nổi bật

Đăng nhập và đăng xuất.
Bảng điều khiển
Quản lý danh sách dịch vụ (CRUD)
Quản lý hồ sơ khách hàng

Thêm khách hàng mới.
Liệt kê tất cả khách hàng.
Chỉnh sửa / Cập nhật chi tiết của khách hàng.
Xem chi tiết khách hàng.
Đặt lại mật khẩu của khách hàng
In chi tiết khách hàng
Xóa khách hàng

Quản lý hồ sơ hóa đơn
Thêm hóa đơn khách hàng mới.
Liệt kê tất cả các hóa đơn.
Chỉnh sửa / Cập nhật hóa đơn.
Xem chi tiết hóa đơn.
In hóa đơn của khách hàng.
Xóa hóa đơn của khách hàng.
Quản lý danh sách người dùng (CRUD)
Quản lý chi tiết tài khoản / thông tin đăng nhập
Quản lý thông tin hệ thống.


Phía khách hàng
Đăng nhập và đăng xuất.
Liệt kê tất cả các hóa đơn cá nhân
Xem chi tiết hóa đơn
In chi tiết hóa đơn
Cập nhật thông tin tài khoản / thông tin đăng nhập

Hướng dẫn

  1. Mở bảng điều khiển XAMPP/WAMP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
  2. Giải nén tệp zip.
  3. Nếu bạn đang sử dụng XAMPP, hãy sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán nó vào thư mục "htdocs" của XAMPP. Và Nếu bạn đang sử dụng WAMP, hãy dán nó vào thư mục "www".
  4. Truy cập PHPMyAdmin trong trình duyệt. tức là http://localhost/phpmyadmin
  5. Tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên cms_db.
  6. Nhập tệp SQL được cung cấp. Tệp được gọi là cms_db.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá