Chi tiết sản phẩm

Đã bán: 19

Giới thiệu

Hệ thống quản lý hàng tồn kho đơn giản này cho phép bạn quản lý hàng tồn kho hàng ngày của một cửa hàng nào đó. Hệ thống cho phép người dùng xuất thành tệp CSV hoặc xlsx (excel) và cũng sẵn sàng để in. Bạn cũng có thể thiết lập quyền vai trò cho các thành viên khác hoặc người dùng hệ thống một cách dễ dàng, có nghĩa là bạn có thể tạo nhiều vai trò người dùng và quản lý các trang của họ cũng như các chức năng của hệ thống mà họ có thể truy cập.

Tính năng nổi bật

 1. Bảng điều khiển.
 2. Quản lý danh mục.
 3. Quản lý kho.
 4. Quản lý sản phẩm.
 5. Quản lý đơn hàng.
 6. Quản lý báo cáo.
 7. Quản lý người dùng.
 8. Xuất file.
 9. Quyền của người dùng.
 10. Và nhiều hơn thế nửa...

Hướng dẫn

 1. Tải xuống mã nguồn và giải nén tệp zip.
 2. Tải xuống hoặc thiết lập bất kỳ máy chủ web cục bộ nào chạy tập lệnh PHP.
 3. Mở cơ sở dữ liệu máy chủ web và tạo một cơ sở dữ liệu mới đặt tên là "ql_kho_hang".
 4. Nhập tệp SQL nằm trong thư mục cơ sở dữ liệu của mã nguồn.
 5. Sao chép và dán mã nguồn vào vị trí mà máy chủ web cục bộ của bạn.Ví dụ cho XAMPP ('C:\xampp\htdocs')
 6. Mở trình duyệt web và duyệt qua dự án. Ví dụ: [http://localhost/ql_kho_hang]
Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá