Chi tiết sản phẩm

Đã bán: 11

Hình ảnh

Giới thiệu

Hệ thống quản lý cửa hàng sách là một ứng dụng CodeIgniter nhằm mục đích cung cấp một nền tảng trực tuyến tự động cho các hiệu sách để quản lý các giao dịch và hồ sơ bán hàng của họ. Nó có giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng bằng cách sử dụng Bootstrap Framework. Nó bao gồm các tính năng và chức năng thân thiện với người dùng.

Chỉ quản lý cửa hàng mới có thể truy cập hệ thống quản lý cửa hàng sách. Nó chứa 2 loại vai trò người dùng là: Quản trị viên và Thu ngân. Người dùng quản trị có quyền truy cập và quản lý tất cả dữ liệu trên hệ thống bao gồm danh sách danh mục sách, và người dùng. Người dùng thu ngân chỉ được phép tạo giao dịch với khách hàng. Ứng dụng này cũng tạo ra một biên lai giao dịch bán hàng có thể in được.

Tính năng nổi bật

Quản trị viên
Đăng nhập và đăng ký
Trang tổng quan
Quản lý danh mục (CRUD)
Quản lý sách (CRUD)
Tạo giao dịch bán hàng
Danh sách giỏ hàng
Quản lý / Cập nhật danh sách giỏ hàng
In biên nhận
Liệt kê tất cả lịch sử giao dịch
Quản lý người dùng (CRUD)
Đăng xuất

Thu ngân
Đăng nhập và đăng ký
Trang tổng quan
Tạo giao dịch bán hàng
Danh sách giỏ hàng
Quản lý / Cập nhật danh sách giỏ hàng
In biên nhận
Đăng xuất

Hướng dẫn

  1. Mở Bảng điều khiển XAMPP của bạn và khởi động Apache và MySQL.
  2. Giải nén tệp zip.
  3. Sao chép thư mục mã nguồn đã giải nén và dán vào thư mục "htdocs" của XAMPP.
  4. Truy cập PHPMyAdmin trong trình duyệt. tức là http://localhost/phpmyadmin
  5. Tạo cơ sở dữ liệu mới có tên ql_sach.
  6. Nhập tệp SQL được cung cấp. Tệp được gọi là ql_sach.sql nằm bên trong thư mục cơ sở dữ liệu.
Không tìm thấy bình luận.
Đăng nhập để bình luận
Mục này vẫn chưa nhận được bất kỳ đánh giá nào.
Đăng nhập để đánh giá